2011 m. rugsėjo 25 d., sekmadienis

Apie kelionių šauksmą

Vakar praskrido virš mūsų didžiulis gervių būrys. Išskrendantys paukščiai visuomet man sukelia ypatingą jausmą.
Eisiu, atsinešiu lagaminą